images

19 LIP 2019

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyszowce

Informacja

dotycząca inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Tyszowce

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że w związku z przystąpieniem
do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tyszowce na lata 2019-2032” od dnia 29 lipca do 22 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Tyszowce przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia podpisane przez Burmistrza Tyszowiec.

Mieszkańców Gminy Tyszowce, użytkowników wyrobów zawierających azbest prosi się o udzielanie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych
z wykorzystywaniem tych wyrobów.

 

 

                                                                                                                                            Burmistrz Tyszowiec

                                                                                                                  /-/ Andrzej Podgórski