images

22 LIP 2019

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYSZOWIEC

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r.

w godz. 8.00 - 18.00 będą odbywały się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Tomaszowskim.

         Okręg wyborczy nr 175, obejmujący obszar miasta i gminy Tyszowce jest okręgiem dwumandatowym, w związku z czym mamy możliwość wyboru dwóch kandydatów na członków tej Rady. Prawo wyborcze mają osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, tj. posiadające powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego.

Lokal wyborczy mieści się w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach,

ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce – Sala Narad, I piętro, pok. nr 8.

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

                                                                                /-/ Andrzej Podgórski