images

27 SIE 2019

INFORMACJA

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO  

ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 OD 01.02.2019 R.  DO  31.07.2019 R.

PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH

OD 01.08.2019 R. DO 02.09.2019 R.

 

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                /-/ Andrzej  Podgórski

 

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna (RODO)

Informacja dla producentów rolnych

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego