images

23 MAR 2020

Inf. Wojewody Lubelskiego z 21.03.2020 r. dot. rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii

 

Przekazuje informację Wojewody Lubelskiego z 21 marca br. dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
celem poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie o obowiązkach 
wynikających z ww. aktu prawnego.

Załączniki:
informacja o rozp. z 20.03.2020 r. dot. stnu epidemii.pdf

Pliki
1 1584959562.6012.pdf