images

27 STY 2019

Ogólne Zebranie Sołtysów w Tomaszowie Lubelskim

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21.01.2019r .odbyło się Ogólne Zebranie Stowarzyszenia Sołtysów połączone ze spotkaniem opłatkowym. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Paweł Kościołko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który omówił fundusz przebudowy dróg lokalnych, Stanisław Bondyra Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim, który zreferował harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach programu PROW 2014-2020 oraz Justyna Kozera Kierownik Referatu Ubezpieczeń i Dariusz Zięba główny specjalista KRUS w Tomaszowie Lubelskim, którzy przedstawili aktualne problemy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. Wśród zaproszonych gości byli również: Poseł na Sejm RP Tomasz Zielińśki, Krzysztof Gałaszkiewicz dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, Janina Wojtas Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marian Wodziński Kierownik oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ewa Korzeń Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie lub, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Maria Żyła Przewodnicząca Rady Powiatowej KGW, Feliks Rębacz Przewodniczący Rady Roztoczańskiego ZWRKiOR, Duszpasterz Rolników Ksiądz Józef Bednarski i Dziekan Dekanatu Tomaszów Południe Ksiądz Grzegorz Chabros.
Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec oraz wiceprezes Agnieszka Gajda.
Przedstawiciele władz samorządowych Henryk Karwan- Starosta Tomaszowski i Jarosław Korzeń Wicestarosta złożyli obecnym na spotkaniu sołtysom życzenia noworoczne.