images

09 KWI 2021

Ogłoszenie Burmistrza Tyszowiec

 

Wykaz lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy Plik źródłowy

Wykaz lokalu stanowiącego mienie gminy przeznaczonego do oddania w najem bez przetarguPlik źródłowy