images

20 KWI 2021

„Bitwa Regionów”

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia  jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Ważne!

Ww. Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

 

W związku z tym, że termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 31.06.2021 r. uprzejmie proszę (oczywiście w miarę możliwości) o upowszechnienie i przekazanie tej informacji wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie Państwa gminy/powiatu, ewentualnie wydrukowanie  i umieszczenie załączonych  informacji na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Państwa instytucji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl .