images

04 MAJ 2021

KOMUNIKAT ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
  i sadowniczych.

 

 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
  i lepszym smaku.

 

 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu
  nawet do 30%.

 

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
 należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
   
 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
   
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
   
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
   
 • Dobierać środki ochrony roślin tak,  aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy
z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (t.j.     Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Oddział w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lub., ul. Kościuszki 24, tel./fax (84) 664-39-43, , e-mail: o-tomaszow-lub@piorin.gov.pl