images

15 LIP 2021

Przebudowa dróg w Gminie Tyszowce

Gmina Tyszowce realizuje obecnie przebudowę czterech odcinków na drogach gminnych w Klątwach, Podborze, Sobolu i Tyszowcach o długości łącznej 2 405 m, na podstawie umów zawartych z wykonawcami, wyłonionymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Termin wykonania ww. robót drogowych ustalono na dzień:

1) 30 września 2021 r. – dla dróg w Podborze i Tyszowcach,

2) 15 października 2021 r. – dla dróg w Klątwach i Sobolu.