images

31 STY 2019

Zwrot podatku akcyzowego

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO 
W CENIE OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  
DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES
OD 01.08.2018 R.  DO  31.01.2019 R.
PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH
OD 01.02.2019 R. DO 28.02.2019 R.

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                /-/ Andrzej  Podgórski

 

 

Pliki do pobrania: 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olejunapędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OŚWIADCZENIE niezbędne do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.