07 WRZ 2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

 

- u_efrr.jpg

 

14-05-2018 r.  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

 

25-03-2019 r.  Podpisanie umowy na „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”.

 

26-03-2019 r.  Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce – roboty budowlane  

 

03-03-2020 r.  Zawarcie w dniu 03.03.2020 Aneksu nr. 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”

 

17-06-2020 r.  Podpisanie umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz na przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach.

 

25-03-2021 r.  Zawarcie w dniu 25.03.2021 Aneksu nr. 2 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”

 

07-06-2021 r.  Podpisanie umowy na „ Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach w ramach projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”.

 

08-07-2021 r.  Realizacja projektu – fotogaleria

 

10-08-2021 r.  Realizując element informacyjno- promocyjne umieszczono tablice informacyjną w miejscu realizacji zadania oraz wykonano ulotki informacyjno-promocyjne projektu.