images

20 SIE 2022

INFORMACJA

INFORMUJE SIĘ,  ŻE WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO  

ZAWARTEGO W CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 od 01.02.2022 r.  do  31.07.2022 r.

PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH

od 01.08.2022 r.  do 31.08.2022 r.

 

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   Andrzej Podgórski

Pliki do pobrania:

Wniosek - plik pdf

Załącznik do wniosku - plik pdf

Klauzula RODO - plik pdf

Informacja - plik pdf

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 

  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.