images

15 LUT 2019

Ogłoszenie

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w ha

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Okres zawarcia umowy dzierżawy

Forma dzierżawy

Wysokość czynszu dzierżawne-go

rocznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

666/2

666/21

666/19

666/17

664/1

664/2

664/3

 

razem

5.3934

23.4713

4.7259

2.5151

1.7204

1.5573

57.0986

 

96.4820

Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Tyszowce po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce – Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin

brak

Zgodnie ze Studium uwarunkowań  i warunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce nieruchomość leży

w strefie

ekologicznej

5 lat

Przetarg ustny

nieograni-czony

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum 67.000,00 zł

plus jedno postąpienie

 

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  dzierżawy w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 10 w terminie do dnia 8 marca 2019r.  

 

 

Pliki
1 1550220454.1288.pdf