images

01 MAR 2019

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Tyszowce, dnia 1 marca 2019 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Lp.

Nr ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia działki do wydzierża-wienia

ha

Położenie i obręb

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Okres zawarcia umowy dzierżawy

 

Forma dzierżawy

Wysokość

czynszu dzierżaw-   nego

rocznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

963/3

 

 

 

 

3.4379

 

 

Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Tyszowce po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce – Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin

-

Nieruchomość leży

w strefie

ekologicznej

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny

nieograni-czony

 

 

 

 

Cena osiągnięta w przetargu

minimum 2.100.00 zł

 

 

 

2

3

 

 

 

660

659

 

 

Razem

 

 

 

 

12.90 46

  2.64 05

 

 

15.54 51ha

 

 

Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Tyszowce po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce – Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin

 

 

-

Nieruchomość leży

w strefie

ekologicznej

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograni-czony

 

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum 9.400,00 zł

4

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

1.00 27

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Tyszowce po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce – Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin

-

Nieruchomość leży

w strefie

ekologicznej

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograni-czony

 

 

 

 

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum

300 zł

 

 

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  dzierżawy w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia 22 marca 2019r.  lub pod telefonem 84 66 12 135.