images

06 MAJ 2022

Prośba o pielęgnację działek leśnych

Zwracamy się z prośbą do właścicieli działek leśnych położonych w miejscowości Podbór przy drodze powiatowej Tyszowce-Czermno o usunięcie pochylonych nad drogą drzew stwarzających potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego na tej drodze.

Kolorem czerwonym na mapie zaznaczono przedmiotową drogę.