images

04 LIS 2022

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup preferencyjny węgla

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października
2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2236), która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła,  mają możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie 2000 zł za tonęDo tej kwoty nie będą wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie, są uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina nie ma wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadają podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł w następujących transzach:

  • do końca 2022 r. – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony węgla.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie dotyczy osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnej cenie
od 7 listopada 2022 r. mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A wnioski o zakup preferencyjny węgla. Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załączniki:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla