images

10 LIS 2022

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyszowcach informuje iż, pozytywnie został rozpatrzony i przyjęty do dofinansowania wniosek złożony przez OSP w Tyszowcach do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Umowa na zadanie pod tytułem: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tyszowcach” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji Programu Priorytetowego „ Ogólnopolski program finansowania  służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” została podpisana pod numerem 140/2022/D/NZS oraz zrealizowana w dniu 29.09.2022r.

Koszt zadania to 20.400,00 zł, z czego 20 000,00 zł to kwota dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki temu jednostka pozyskała na swoje wyposażenie:

    1. Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102 ST- szt.1
    2. Aparat powietrzny nadciśnieniowy ProPak-FX-EZ FLO-SDC-(V2) Scott - szt.2
    3. Sygnalizator bezruchu DRAGER-szt.2
    4. Prądownica wodna W -52-szt.1
    5. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej ( najaśnica LED 3x 60 W) - szt.1
    6. Bosak dielektryczny 30 kV- szt.1

 

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pozyskanie oraz rozliczenie środków a także firmie Arpapol 2 Sp. z o.o. z siedziba w Krasnymstawie za szybką i rzetelna realizację zamówionego asortymentu.  

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnięte następujące efekty:

 1. ekologiczny: podniesienie gotowości bojowej OSP w Tyszowcach poprzez doposażenie jednostki w sprzęt niezbędny do zapobiegania  i likwidacji katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu na terenie gminy Tyszowce oraz
 2.  efekt rzeczowy- zakup sprzętu i wyposażenia.

 

                                                                                    Dofinansowano ze środków