images

04 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Mikulinie

Sołtysem został ponownie wybrany Pan Michał Sołdaczuk. Serdecznie gratulujemy.Dziękujemy Wszystkim za tak dużą frekwencję na spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.