images

23 STY 2023

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2023 roku

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego Gminy Tyszowce  z zakresu  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu pt. Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2023 roku

 

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Tyszowiec z dnia 23 stycznia 2023 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2023 roku