images

28 KWI 2023

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA

 

27.04.2023 R.  WYPŁACANY  JEST

 

ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO

 

ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU

 

NAPĘDOWEGO

 

  WYKORZYSTYWANEGO DO

 

PRODUKCJI  ROLNEJ ZA  OKRES  OD

 

01.08.2022 R.  DO  31.01.2023 R.

 

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                          /-/ ANDRZEJ PODGÓRSKI