images

06 MAR 2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czartowcu Kolonii.

Sołtysem został ponownie wybrany Pan Franciszek Habit. Serdecznie gratuluję. Dziękuję Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.