mapa poglądowa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112049L w TYSZOWCACH (w km: 0+831÷1+985)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 129 209,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 258 419,19 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA ; 30.09. 2021 r.


mapa poglądowa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w KLĄTWACH (km: 0+000÷0+708)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 63 630,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 166 241,51 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA ; 15.10.2021 r.

LICZBA OSÓB KTÓRE ODWIEDZIŁY

STRONĘ
   Licznik odwiedzin
TYSZOWCE