• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono: 08 maj 2018 Opublikowano

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro.

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zorganizuje 2 jednodniowe wyjazdowe zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach w ramach projektu: „W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

strona internetowa

 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - pobierz

Załącznik nr 3. Wykaz usług - pobierz

Załącznik nr 4. Wzór umowy - pobierz

zapytanie ofertowe - pobierz

opis przedmiotu - pobierz

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty-1 - pobierz

wykaz ofert - pobierz