• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

„Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce”

Utworzono: 20 wrzesień 2018 Opublikowano

logo

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 60 osób (w tym 20 osób bezrobotnych oraz 40 osób - członków organizacji pozarządowych (stowarzyszeń). Wsparcie dla w/w osób polega na udzieleniu doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Dodatkowo w ramach projektu organizowane są spotkania pt. „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej” inicjujące lokalną sieć współpracy. W ramach projektu uczestnicy uzyskają wiedzę na temat komunikacji, podstaw sektora ekonomii społecznej, finansów, marketingu. Również w ramach projektu powstanie Interaktywna Baza Danych. W ostatnim kwartale 2012 r. zostanie utworzone Centrum Usług Doradczych.  Projekt potrwa do 31 grudnia 2012 r.

Kwota całkowita brutto : 693 174,00 zł.

Kwota dofinasowania (100 %)