• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

„Wiedza oknem na świat”

Utworzono: 20 wrzesień 2018 Opublikowano

logo

Projekt realizowany przez Gminę Tyszowce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektubyło wdrożenie programu rozwojowego w Gimnazjum   i  5  Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce w celu podniesienia do końca roku szkolnego 2011/2012 wyników w nauce uczęszczających do nich uczniów.

Formy wsparcia:

 1. Prowadzenie zajęć wspomagających z przedmiotów podwyższających kompetencje kluczowe uczniów, tj. matematyki, języka polskiego, języków obcych, fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyczno-przyrodniczych .
 2. Prowadzenie warsztatów tanecznych, teatralnych, dziennikarsko-informacyjnych, informatycznych, plastycznych, artystycznych, wokalno-instrumentalnych.
 3. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Karier w Gimnazjum w Tyszowcach.
 4. Wycieczki edukacyjne.
 5. Zajęcia korekcyjno-gimnastyczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem.
 6. Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne.
 7. Wyżywienie w trakcie realizacji zajęć oraz transport uczniów po zajęciach.

 

Kwota całkowita brutto : 828 618,12 zł.

Kwota dofinasowania: 729 064,12