• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

W nowej perspektywie z nową perspektywą

Utworzono: 23 wrzesień 2018 Opublikowano

logoW nowej perspektywie z nową perspektywą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie

Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2018-07-31. Zakresinterwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kwota całkowita brutto : 459 297,50 zł.

Kwota dofinasowania : 435 417,50zł.