• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tyszowce”

Utworzono: 20 wrzesień 2018 Opublikowano

Projekt realizowany przez Gminę Tyszowce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Od 01.08.2011 roku do 31.07.2012 roku Gmina Tyszowce realizuje projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tyszowce”.  Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 177 196,70 zł. Projekt ma na celu wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. W ramach projektu zakłada się realizację zajęć we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce w poniższym układzie:

 

 •  Szkoła Podstawowa w Tyszowcach

-       Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-       Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-       Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

-       Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów uzdolnionych

 •  Szkoła Podstawowa w Przewalu

-       Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-       Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-       Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

-       Zajęcia dla dzieci uzdolnionych sportowo i zainteresowanych edukacją sportową

-       Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z j. angielskiego

 • Szkoła Podstawowa w Czartowczyku

-       Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-       Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-       Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

-       Zajęcia dla dzieci uzdolnionych sportowo i zainteresowanych edukacją sportową

-       Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla uczniów uzdolnionych

 • Szkoła Podstawowa w Perespie

logo