• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Położenie i obszar gminy Tyszowce

Gmina Tyszowce położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie tomaszowskim.

Powierzchnia Gminy wynosi 129,48 km2. Zamieszkuje ją 6023 osób, co daje gęstość zaludnienia 50 osób/km2. Gmina Tyszowce podzielona jest na 20 sołectw. Na terenie gminy znajduje się 1 miasto Tyszowce (2165 mieszkańców) i 18 miejscowości wiejskich. Od północy sąsiaduje z gminą Werbkowice i Miączyn, od wschodu z gminą Mircze, od południa z gminą Łaszczów, od południowego zachodu z gminą Rachanie i od zachodu z gminą Komarów.

 Mapka przedstawiająca położenie Gminy Tyszowce

Sołectwa w gminie:

 • Sołectwo Czartowiec(248/208) obejmuje miejscowość Czartowiec,
 • Sołectwo Czartowiec - Kolonia(15/151) obejmuje wieś Czartowiec - Kolonia
 • Sołectwo Czartowczyk(640/520) obejmuje miejscowość Czartowczyk i jej integralne części: Kolonia Czartowczyk Nowa Wieś; Stara Wieś; Za Graniczką oraz miejscowość Gołaicha
 • Sołectwo Czermno(429/369) obejmuje miejscowość Czermno i jej integralne części: Kolonia Czermno; Kolonia Nowa - Czermno
 • Sołectwo Dębina(884/1191) obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka.
 • Sołectwo Kazimierówka(292/246) obejmuje miejscowość Kazimierówka i jej integralne części: Linia Dolna; Linia Górna i Świdowatka
 • Sołectwo Klątwy(484/439) obejmuje miejscowość Klątwy i jej integralną część Kolonia oraz miejscowość Kaliwy
 • Sołectwo Lipowiec(135/60) obejmuje miejscowość Lipowiec
 • Sołectwo Marysin(304/240) obejmuje miejscowość Marysin i jej integralne części: Drążaki; Pierwszaki i Trzeciaki
 • Sołectwo Mikulin(255/223) obejmuje miejscowość Mikulin i jej integralną część Kolonia Mikulin
 • Sołectwo Niedźwiedzia Góra(121/93) obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra i jej integralną część Kolonia Niedźwiedzia Góra
 • Sołectwo Perespa(504/416) obejmuje miejscowość Perespa jej integralne części: Nowa Wieś, Stara Wieś i Wólka oraz miejscowość Perespa- Kolonia
 • Sołectwo Podbór(233/244) obejmuje miejscowości Podbór, Gwoździak i Nowinki
 • Sołectwo Przewale(528/480) obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone
 • Sołectwo Rudka(68/49) obejmuje miejscowość Rudka
 • Sołectwo Soból(128/166) obejmuje miejscowość Soból
 • Sołectwo Tyszowce(1066/1236) stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego jako Jurydyka, Majdan, Podgórze oraz Zaława i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody;3Maja -numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa
 • Sołectwo Wakijów(277/227) obejmuje miejscowość Wakijów i jej integralne części: Czermieniec, Pod Polami i Wygon
 • Sołectwo Wojciechówka(210/193) obejmuje miejscowość Wojciechówka
 • Sołectwo Zamłynieobejmuje miejscowość Zamłynie z ulicami: Zamojska, Garbarska, Majora Eborowicza oraz integralną część miejscowości Zamłynie tj.: Kątek