• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

Miło nam poinformować, że Gmina Tyszowce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce” złożonego w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wybudowana:

- sieć wodociągowa o długości  7 204,0 m

- sieć kanalizacyjna o długości 8 008,0 m

Całkowita wartość projektu : 12 650 621,51 zł.

Koszty kwalifikowalne 10 227 599,25 zł.

Kwota dofinansowania 6 520 094,51 zł.

 

Logo funduszy europejskich