• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Herb Naszego Miasta

Herb Tyszowiec - herbem miasta i Gminy Tyszowce jest Orzeł biały bez korony na czerwonej tarczy herbowej. Jest to orzeł książęcy, ponieważ należał do księcia mazowieckiego Władysława, który nadał miastu herb z własnym orłem. Przeniósł on miasto z prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie i stworzył dogodne warunki rozwoju wyludnionemu i zniszczonemu miastu. Miasto bowiem ucierpiało w walkach ze Szwedami. W niezmienionej postaci używany jest do dnia dzisiejszego.

 

Zdjęcie przedstawia Herb Tyszowiec

 

 

Prawa Miejskie

Metryka historyczna miejscowości sięga cza­sów wczesnego średniowiecza. Jak przypuszczają historycy z chwilą upadku pod koniec XIII wieku grodu w Czerwieniu nastąpił rozwój osady w Tyszowcach. W latach 1388-1462 była ona w posia­daniu książąt bełskich.

Na zdjęciu widać jak premier Jerzy Buzek wręcza akt nadania Praw Miejskich ówczesnemu wójtowi Tyszowiec

Tyszowce uzyskały prawa miejskie od księ­cia bełskiego Ziemowita IV jeszcze przed 1419 rokiem.

Czytaj więcej: Prawa Miejskie

Kalendarium Tyszowieckie

Nieco dat z dziejów miasta

1419 r. - książę mazowiecki i bełski Ziemowit IV nadaje Tyszowcom prawo magdeburskie

1424 r. - wzniesiono w Tyszowcach pierwszy kościół (spalony przez Tatarów w 1500 r.)

1453 r. - książę bełski Władysław I potwierdza prawo magdeburskie dla Tyszowiec

1462 r. - Tyszowce staja się miastem królewskim, z urzędem starosty

1500 r. - spalenie miasta przez Tatarów

1502 r. - zniszczone przez Tatarów miasto, król Aleksander Jagiellończyk zwalnia z podatków 
               na dziesięć lat

1563 r. - powstaje cech szewski

1611 r. - istnieje jeszcze drewniany "zamek" w Tyszowcach

29-XII-1655 r. w Tyszowcach zawiązuje się konfederacja przeciw Szwedom

1768 r. - likwidacja starostwa, miasto staje się własnością Jana Miera

1827 r. - wśród drewnianej zabudowy powstają pierwsze domy murowane

18-V-1863 r. - bitwa powstańców z Rosjanami pod wodza Jana Żalplachty "Zapołowicza"

1875 r. - Tyszowce pozbawione zostają praw miejskich

1939 r. - pożar miasta (podczas działań wojennych)

1944 r. - upaństwowienie Tyszowiec, ostatni właściciel Tyszowiec - Głogowski opuszcza miasto

2000 r. - Tyszowce odzyskały prawa miejskie