21.03.2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przewale.

Nowym Sołtysem Sołectwa Przewale został wybrany Pan Krzysztof Kniaź. Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Sołtysowi! Dziękujemy także Wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w spotkaniu oraz angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image