• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

„ Ocalić od zapomnienia”

logo ministerstwa kulturyGmina Tyszowce w dniu 16 sierpnia 2018 r. podpisała umowę  Nr 06426/18/FPK/DDK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa projektu: „ Ocalić od zapomnienia”

Zadanie polegało na remoncie mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. położonej na cmentarzu rzymsko - katolickim w Tyszowcach.

Głównym celem zadania jest  ocalenie od zapomnienia naszej historii, pamięci o ludziach, którzy oddali życie za naszą wolność.

Okres realizacji od 06 sierpnia 2018 r. do dnia 31.10.2018 r.

Całkowity koszt zadania: 31 000,00 zł. brutto

Dotacja MKiDN : 19 295,00 zł.

Wkład własny: 11 705,00 zł.

Czytaj więcej: „ Ocalić od zapomnienia”

Remont mogiły z 1920 r. na cmentarzu rzymsko - katolickim w Tyszowcach

    logo 1                    logo 2


nazwa zadania „ Ocalić od zapomnienia” jest  zadaniem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.                       

Zadanie obejmuje wykonanie :

 1. Odnowienie tablicy wykonanej z mosiądzu
 2. Oczyszczeniu czterech krzyży
 3. Remont chodnika wokół mogiły
 4. Remont cokołu
 5. Ułożenie płyt granitowych
 6. Remont i konserwacja figury żołnierza w rogatywce z karabinem

Kwota całkowita: 31 000,00

dofinansowanie: 19 295,00

Wkład własny: 11 705,00

 

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Tyszowce

                            logo 1                                logo 2

w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Tyszowcach  w ramach zadaniem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”.

Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w skład, których wejdą urządzenia plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablica informacyjna, ławki, stół do gry w szachy  wraz z siedziskami oraz nasadzenie drzewek ozdobnych w ilości 10 szt.

Kwota całkowita: 34 133,00 zł.

dofinansowanie: 17 000,00 zł.

Wkład własny: 17 133,00 zł.

 

 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”

logo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach projektu zostanie wybudowana:

- sieć wodociągowa o długości  7 204,0 m

- sieć kanalizacyjna o długości 8 008,0 m

Całkowita wartość projektu : 12 650 621,51 zł.

Koszty kwalifikowalne 10 227 599,25 zł.

Kwota dofinansowania 6 520 094,51 zł.

 

Tyszowiecki Klub Seniora w Tyszowcach

logo

będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kwota całkowita: 638 382,50

Kwalifikowalne: 603 182,50

Wkład własny: 35 200,00

Okres realizacji 2019-2020

 

 

"Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Tyszowce”

Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPOWL na lata 2014-2020

Umowa nr: RPLU. 05.02.00-06-0017/16-00 z dnia 20.12.2017 r.

Lata realizacji:

Rozpoczęcie: 2016.08.20

Zakończenie rzeczowe realizacji: 2019.12.31

Zakończenie finansowe realizacji: 2019.12.31 

Całkowita wartość: 533 751,10

Całkowite kwalifikowalne: 328 792,22

Dofinansowanie w formie zaliczki: 279 473,38

Wkład własny: 49 318,84 zł.