• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

"Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Tyszowce”

Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPOWL na lata 2014-2020

Umowa nr: RPLU. 05.02.00-06-0017/16-00 z dnia 20.12.2017 r.

Lata realizacji:

Rozpoczęcie: 2016.08.20

Zakończenie rzeczowe realizacji: 2019.12.31

Zakończenie finansowe realizacji: 2019.12.31 

Całkowita wartość: 533 751,10

Całkowite kwalifikowalne: 328 792,22

Dofinansowanie w formie zaliczki: 279 473,38

Wkład własny: 49 318,84 zł.