• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tyszowce

                     logo 1               logo 2             logo 3

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tyszowce na lata 2015-2020 został opracowany w ramach realizacji projektu “Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tyszowce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota całkowita brutto : 40 590,00.

Kwota dofinasowania : 34 501,50zł.

 

Modernizacja dawnego budynku apteki na potrzeby świetlicy w miejscowości w Tyszowcach

                      logo 1                  logo 2                 logo 3

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu był rozwój aktywności i tożsamości społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wzrost atrakcyjności miejscowości  poprzez  remont i modernizację świetlicy w Tyszowcach.           

Kwota całkowita brutto : 76 690,50.

Kwota dofinasowania : 49 880,00 zł.

zmodernizowany budynek

 

Remont ławek na stadionie w miejscowości Tyszowce

                    logo 1               logo 2               logo 3

 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zrealizowane zadanie pn. „Remont ławeczek na stadionie w miejscowości Tyszowce” umożliwiło mieszkańcom uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Kwota całkowita brutto : 8 856,00zł.

Kwota dofinasowania : 5 760,00  zł.

 

remont ławek

 

 

Organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej na terenie Gminy Tyszowce

                     logo 1                logo 2              logo 3

Organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej na terenie Gminy Tyszowce przy dofinasowaniu w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Realizacja zdania przyczyni się podniesienia jakości życia społeczności lokalnej.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej  poprzez organizację imprezy kulturalnej promującą walory  Gminy Tyszowce

Kwota całkowita brutto : 39 940,00 zł.

Kwota całkowita netto: 32 471,54  zł.

Kwota dofinasowania : 25 977,24 zł.

impreza kulturalna

 

Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku kajakowym Tyszowce – Czermno

                     logo 1                logo 2                 logo 3

 Zadanie wykonane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem zdania było poprawa  jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja zadania wpłynie również na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich oraz przyczyni się do wzrost liczby turystów odwiedzjących Gminę Tyszowce.  

Kwota całkowita brutto : 159 874,37 zł.

Kwota dofinasowania : 100 000,00 zł

infrastruktura turystyczna