• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki ręcznej zrealizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

                              logo 1                     logo 3

Głównym celem projektu było inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie mieszkańcom miejscowości i regionu warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Kwota całkowita brutto : 481 085,57 zł.

Kwota całkowita netto: 391 126,48 zł.

Kwota dofinasowania (75%): 240 000,00 zł.

boisko

 

„Podregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej”

logo

Gmina Tyszowce w partnerstwie z Gminą Żmudź, Gmina Dubienką, Gminą Stary Dzików Gminą Wielkie Oczy złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  pn. „Podregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej”. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosek zajmuje wysokie miejsc na liście projektów rekomendowanych do wsparcia czekamy na oficjalne potwierdzenie dofinasowania. Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój stałej współpracy pomiędzy partnerami poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

Kwota całkowita brutto : 683 177,94 zł.

Kwota całkowita netto: 681 947,94 zł.

Kwota dofinasowania (90%): 579 655,74 zł.

Tablica informacyjna

 

„ Święto Kwitnącej Fasoli – spotkanie z tradycją”

                     logo 1             logo 2               logo 3

Przy dofinasowaniu w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Realizacja zdania przyczyni się podniesienia jakości życia społeczności lokalnej.

Kwota całkowita brutto : 13 530,00 zł.

Kwota całkowita netto: 11 000,00 zł.

Kwota dofinasowania (70%): 7 228,00 zł.

Święto fasoli

 

 

Budowa Placu Zabaw w miejscowości Tyszowce

logoProgram zrealizowany w ramach działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW lata 2007-2013.

Głównym celem zdania był rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w miejscowości Tyszowce poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej ( budowę placu zabaw).

Wzmocnienie roli centrum Tyszowce jako przestrzeni spotkań, wypoczynku oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej centrum.                                                                 

Zadanie byłoe zrealizowane do lipca 2013 r.

Kwota całkowita brutto : 42 976,00 zł.

Kwota całkowita netto: 34 940,00 zł.

Kwota dofinasowania (70%): 24 458,00 zł.

plac zabaw

 

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tyszowce”

Projekt realizowany przez Gminę Tyszowce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Od 01.08.2011 roku do 31.07.2012 roku Gmina Tyszowce realizuje projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tyszowce”.  Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 177 196,70 zł. Projekt ma na celu wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. W ramach projektu zakłada się realizację zajęć we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce w poniższym układzie:

Czytaj więcej: „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Tyszowce”